CO2-Prestatieladder

Van Ginkel Groep geeft duurzaamheid een invulling door, naast te voldoen aan de ISO 14001 certificering, ook te voldoen aan de CO2-Prestatieladder niveau 3. Daartoe is een reductieplan opgesteld en een lange termijn visie om, parallel aan de politiek besluitvorming in Nederland en de Europese Unie met haar Green Deal, in 2030 55% CO2 te hebben gereduceerd ten opzicht van het referentiejaar 1990 en met het lange termijn beleid te komen tot een CO2 neutrale bedrijfsvoering. Om deze uitdagende doelstellingen te bereiken heeft Van Ginkel Groep plannen gemaakt: inzicht in de CO2 footprint en een 5 jaren actieplan tot 2026 is een basis om op verder te bouwen.

Augustus 2022 heeft Normec NCK B.V. verklaart dat ons managementsysteem voor het CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-prestatieladder versie 3.1. en zijn wij in het bezit van het geldende certificaat.

Inzicht

Om inzicht te krijgen in de energieverbruiken, en daarmee inzicht in de CO2-emissies, heeft Van Ginkel Groep de volgende energiestromen in beeld gebracht:

  • Dieselverbruik
  • Benzineverbruik
  • Aardgasverbruik
  • Propaanverbruik
  • Elektraverbruik
  • Business Travel: zakelijk gedeclareerde km, OV- en/of vliegreizen

Reductie

Met een doordacht en realistisch reductieplan wil Van Ginkel Groep het volgende reduceren:

SCOPE 1    

uitstoot door fossiele brandstoffen 

33%  tov totaal  25% 

SCOPE 2  

uitstoot door elektra

89%  tov totaal  20%

Business Travel 

uitstoot doot vlieg-/OV-/dienstreizen

15%  tov totaal 0.03%

Communicatie

Van Ginkel Groep communiceert ieder half jaar intern en extern over haar CO2-reductiebeleid, met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan initiatieven.

Dossier 2021

Participatie

Met deelname aan externe activiteiten en groepen zoekt Van Ginkel Groep naar inspiratie en netwerkcontacten om uiteindelijk te verbeteren en uit te breiden in haar reductie resultaten. Van Ginkel Groep neemt deel aan en is lid van de Stichting Nederland CO2 Neutraal. Meer informatie is te vinden op: https://NLCO2neutraal.nl/

Daarnaast is Van Ginkel Groep lid van de KAM Contactgroep, behorende bij KWA bedrijfsadviseurs. Hierin worden ook activiteiten op gebied van energietransitie en CO2-reductie met regelmaat aan de orde gesteld binnen een gezelschap van KAM functionarissen (Q-HSE). Meer informatie is te vinden op: https://www.kamcontact.nl Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder van Van Ginkel Groep, klik hier.

Belangrijke links: