Conserveren

Stralen en conserveren brug te Heerlen

De fiets- en voetgangersbrug aan de Vrusschenhusken te Heerlen was toe aan een opknapbeurt. Van Ginkel heeft namens Batec Betonrenovatie BV de volgende onderdelen van de brug gestraald en geconserveer […]

Conserveren, Nieuws, Stralen|

Onderhoud conservering bruggen Aarkanaal

Straal- en Spuitbedrijf Gebr Van Ginkel voert conserveringswerkzaamheden uit aan een vijftal bruggen in het Aarkanaal. Binnen het multidisciplinair renovatieproject hebben wij het conserveringswerk ge […]

Aanstralen en overlagen brug Heersdijk

Renovatie brug Heersdijk

Op 29 augustus ’16 is Van Ginkel Groep als onderaannemer gestart met de renovatie van brug Heersdijk. Brug Heersdijk (ook wel Miekoeksebrug) ligt over het Wilhelminakanaal […]

Stralen en conserveren Tacitusbrug

In mei 2016 werden onze werkzaamheden aan één van de grootste verkeersknooppunten van Nederland opgeschaald: De Tacitusbrug bij Ewijk. Naar aanleiding van de toegenomen verkeersintensiteit was onderho […]

Stralen en conserveren offshore funderingen

Samen met partner Sif Group realiseren we al enkele jaren offshore funderingen. Waar de offshore funderingen door onze partner aangeleverd worden, zijn wij verantwoordelijk voor:

(hogedruk) Reinige […]

Renovatie Olof Palmebrug

De gemeente Bergen op Zoom heeft een onderhandse aanbesteding met betrekking tot de renovatie van de Olof Palmebrug aan Van Ginkel Groep gegund. De renovatie bestaat hoofdzakelijk uit het voorbehandel […]

Slijtlaag aanbrengen brug Antwerpen

Aantal m²: 140 m² (stofvrij)
Reinheid: Sa 2,5
Conservering: polyurea (drie lagen)
Aantal fasen: twee fasen
Extra: Doorwerkvoorziening […]

Slijtlaag en conserveren hefbrug

Conserveren van een hefbrug en het aanbrengen van een slijtlaag op een hefbrug in Delftzijl (2012).

Opdrachtomschrijving:

Stralen bevestigingssteunen en afscheidingsberm inclusief 3 lagen conse […]

Metalliseren brugkolommen

Brugkokers, 2 stuks
Reinheid: Sa 3
Conservering: Metalliseren en natlaksysteem
Gewicht: Circa 12 ton per stuk
Eis: Stralen en conserveren volgens NBD 10300 […]

Stralen en coaten diversen

Het stralen van diverse constructies op locatie als ook op ons bedrijfsterrein.
Sinds de oprichting in 1970 stralen en coaten wij allerlei objecten, door deze ervaring kunnen wij vrijwel […]

Conserveren, Stralen|