Renovatie brug Heersdijk

Op 29 augustus ’16 is Van Ginkel Groep als onderaannemer gestart met de renovatie van brug Heersdijk. Brug Heersdijk (ook wel Miekoeksebrug) ligt over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Waar de scheepvaart tijdens de onderhoudswerkzaamheden een gedeeltelijke stremming heeft gehad, is de brug voor wegverkeer volledig afgesloten geweest. Van Ginkel Groep is verantwoordelijk geweest voor het aanstralen en overlagen van de stalen constructie.

De brug is aangestraald met olivinezand GL50 om een gewenste ruwheid te creëren voor het aanbrengen van het nieuwe verfsysteem. Roestplekken zijn uitgestraald en glooiend weg geschuurd om eventuele ‘eilandvorming’ te voorkomen. De ontroestte delen zijn voorzien van twee pleklagen waarna de gehele constructie twee keer is overlaagd.

Mede door goede weersomstandigheden hebben wij een week in kunnen lopen op de planning! Door het onderhoud voldoet brug Heerdijk aan huidige en toekomstige eisen en is de levensduur van de stalen constructie aanzienlijk verlengd.

Artikel Rijkswaterstaat klik hier